Odstranění strusky

Odstraňování strusky z obrobků pomocí válce s velkým průměrem, který se přizpůsobuje deformacím materiálu a tolerancím tloušťky. Válec vyvíjí tlak více na strusku a méně na kovový povrch.

JEDNOSTRANNÉ OPRACOVÁNÍ

Opracování na horní straně obrobku. Funguje na horní straně kovových částí. Válec pro odstranění otřepů kombinovaný s protiběžnými brusnými bloky opracovává obrobky od 50 mm do 1100 mm.

OBOUSTRANNÉ OPRACOVÁNÍ

Oboustranné odstranění otřepů a zaoblení hran při jednom průchodu obrobku. Nedochází k vracení nebo převracení dílů, což vede k vysoké produktivitě u malých i velkých dílů.

Vícenásobné pracovní jednotky

Kombinací různých pracovních jednotek na odstranění otřepů, kartáčovacích jednotek je možné docílit obrobků bez otřepů, se zaoblenými hranami a dokonce bez stop oxidace.

Stroje DM mohou mít až čtyři pracovní jednotky a jejich kombinací lze splnit nároky na finální povrchy a hrany u různých obrobků.

Automatický dopravní systém

ZPĚTNÝ PODÁVACÍ SYSTÉM PRO DLOUHÉ DÍLY

Systém vyvinutý pro podávání, přenos a zpětné podávání dlouhých a těžkých dílů. Kromě vysoké produktivity je toto zařízení vyvíjeno s ohledem na bezpečnost. Systém také výrazně snižuje zásah obsluhy, protože všechny pohyby a nastavení lze naprogramovat a uložit pro budoucí použití.

DOPRAVNÍK PRO VĚTŠÍ DÍLY

Systém se skládá ze dvou nebo tří stolů: otočný stůl o 180° ve tvaru U, rovný zpětný dopravník. V případě potřeby lze na konec přidat jednotku 90 °, aby se díly dostaly přímo k obsluze. Tento systém je vyvinut pro rozmanité kovové díly: malé, velké, lehké nebo těžké.

Equipment