Opracování rovných a ohýbaných trubek

ML planetární systém je vhodný pro opracování rovných i ohýbaných trubek. Při tomto způsobu opracování se trubka neotáčí, ale brousící pásy se pohybují okolo trubky a trubka se posunuje díky podávacímu systému. Tento proces eliminuje vibrace obrobku.

Odmontováním automatického podávacího systému lze na stroji opracovat ohýbané trubky. Pohyb trubky je ovládaný ručně obsluhou.

Ø 50mm

ML50

– Úzké a flexibilní brousicí pásy
– Malý radius při opracování malých průměrů trubek
– Ruční podávání

Ø 75mm

ML75

– Úzké a flexibilní brousicí pásy
– Opracování obtížných křivek
– Manuální nebo automatické podávání

Ø 100mm

ML100

– Brousicí pás šířka 50 mm
– Opracování velkých radiusů
– Ruční nebo automatické podávání

Opracování hranatých profilů

BROUSICÍ PÁS & KARTÁČ

Stroje na povrchovou úpravu rovinných povrchů hranatých profilů a plochých dílů mohou mít až 3 pracovní stanice. Kombinují kontaktní kolo s brousícím pásem a brousicí kartáč.

Kontaktní kolo vyvíjí tlak na brousicí pás tak, aby bylo možné brousit plochý povrch, odstranit škrábance a rovnoměrně vyleštit povrch obrobku. Brusný kartáč vyhlazuje povrch.

Stroje FG opracovávají jednu stranu hranatých profilů a plochých dílů. Pro vyšší produktivitu jsou k dispozici také stroje pro oboustranné opracování obrobku.

KAPACITA

Opracování za mokra

Tyto stroje pracují se systémem chlazení vodou, aby se zabránilo přehřátí obrobku a snížila se rizika spojená se zpracováním různých kovů a potenciálně výbušného prachu.

Stroje FGW mohou být vybaveny až 6 pracovními jednotkami pro opracování jedné strany hranatého profilu. Stroje mohou být vybaveny také dvěma až čtyřmi bočními jednotkami pro úpravu kompletního povrchu v 1 nebo 2 krocích.

KAPACITA

BROUSICÍ PÁS & KARTÁČ

Stroje na povrchovou úpravu rovinných povrchů hranatých profilů a plochých dílů mohou mít až 3 pracovní stanice. Kombinují kontaktní kolo s brousícím pásem a brousicí kartáč.

Kontaktní kolo vyvíjí tlak na brousicí pás tak, aby bylo možné brousit plochý povrch, odstranit škrábance a rovnoměrně vyleštit povrch obrobku. Brusný kartáč vyhlazuje povrch.

Stroje FG opracovávají jednu stranu hranatých profilů a plochých dílů. Pro vyšší produktivitu jsou k dispozici také stroje pro oboustranné opracování obrobku.

Wet Operation

Tyto stroje pracují se systémem chlazení vodou, aby se zabránilo přehřátí obrobku a snížila se rizika spojená se zpracováním různých kovů a potenciálně výbušného prachu.

Stroje FGW mohou být vybaveny až 6 pracovními jednotkami pro opracování jedné strany hranatého profilu. Stroje mohou být vybaveny také dvěma až čtyřmi bočními jednotkami pro úpravu kompletního povrchu v 1 nebo 2 krocích.

KAPACITA
KAPACITA

Opracování trubek
do vysokého lesku

Různá průmyslová odvětví mohou požadovat vysoce kvalitní leštění do zrcadlového lesku nerezových, měděných nebo hliníkových trubek. Společnost NS Máquinas vyvinula různé systémy leštění pomocí leštících kotoučů pro zajištění vysokého lesku u kulatých trubek i hranatých profilů.

Leštění do zrcadlového lesku rovných a ohýbaných trubek

MP100

Vysoký lesk, nízké vibrace a možnost leštit rovné i ohýbané trubky do Ø 114 mm jsou některé z hlavních rysů leštícího stroje MP100. Planetární leštící systém MP100 sestává ze tří leštících kotoučů otáčejících se kolem trubky, zatímco trubka je automaticky posunována.

Bezhroté leštění do zrcadlového lesku

RC200

Stroje na broušení a leštění trubek, kde je možné použít brousicí pás a leštící kotouč, což umožňuje různé typy povrchový úprav jedním strojem.

RC jsou bezhroté stroje. Trubka se otáčí a prochází brousící nebo leštící jednotkou. Opracovat lze trubky až do Ø 315 mm.

Vysoce kvalitní leštění do zrcadlového lesku

PC70 2P

Dokonalé leštění do zrcadlového lesku. Trubka se upne na každém konci a pohybující se pracovní jednotky vyleští obrobek po celé délce.

Tyto PC70 jsou vyvinuty pro kulaté trubky i hranaté profily a pracují s předdefinovanými cykly.

Leštění do zrcadlového lesku rovných a ohýbaných trubek

MP100

Bezhroté leštění do zrcadlového lesku

RC200

Vysoce kvalitní leštění do zrcadlového lesku

PC70 2P

Vysoký lesk, nízké vibrace a možnost leštit rovné i ohýbané trubky do Ø 114 mm jsou některé z hlavních rysů leštícího stroje MP100. Planetární leštící systém MP100 sestává ze tří leštících kotoučů otáčejících se kolem trubky, zatímco trubka je automaticky posunována.

Stroje na broušení a leštění trubek, kde je možné použít brousicí pás a leštící kotouč, což umožňuje různé typy povrchový úprav jedním strojem.

RC jsou bezhroté stroje. Trubka se otáčí a prochází brousící nebo leštící jednotkou. Opracovat lze trubky až do Ø 315 mm.

Dokonalé leštění do zrcadlového lesku. Trubka se upne na každém konci a pohybující se pracovní jednotky vyleští obrobek po celé délce.

Tyto PC70 jsou vyvinuty pro kulaté trubky i hranaté profily a pracují s předdefinovanými cykly.

Leštění hranatých profilů a plochých dílů do vysokého lesku

Leštění obrobku při průchodu strojem

PP220 2K

Dva oscilační leštící kotouče opracovávají povrch hranatých profilů a plochých dílů do šířky až 220 mm.

Vysoce kvalitní leštění do zrcadlového lesku

PC70 2P

Dokonalé leštění do zrcadlového lesku. Trubka se upne na každém konci a pohybující se pracovní jednotky vyleští obrobek po celé délce.

Tyto PC70 jsou vyvinuty pro kulaté trubky I hranaté profily a pracují s předdefinovanými cykly.

Equipment