Stanici lze snadno nastavit do různých úhlových poloh od -50 do 50 stupňů.