Tření umožňuje tepelným vrtáním přetvořit stěnu nerezové oceli a zvětšit tloušťku stěny pro proces závitování.