LR30 AT może pracować w pozycji poziomej lub pionowej. Zmiana pozycji pracy odbywa się przez prosty obrót jednostki gratującej.