Przykład elementów stalowych przed i po usuwaniu tlenków.