Dostosowanie wysokości dla różnych elementów odbywa się poprzez ruch stacji polerujących, utrzymując taśmę przenośnika zawsze na tej samej wysokości. Pomaga to w pracy z długimi rurami i prętami bez konieczności dostosowywania rolotoków.