ML100_2016

ML100
Max średnica Ø114mm;
Rury proste I zagięte;
Jednogłowicowa;

Powtarzalne szlifowanie rur prostych I zagiętych do średnicy Ø114mm

More details about the machine
MLW100-2016

MLW100
Max średnica Ø114mm;
Rury proste I zagięte;
Jednogłowicowa;

Powtarzalne szlifowanie rur prostych I zagiętych do średnicy Ø114mm

More details about the machine

ML100 Z
Max średnica Ø114mm
Rury proste
2 lub 3 głowice

Jakość i produktywność: Maszyna wielogłowicowa do wykańczania powierzchni rur prostych o średnicy do Ø114mm.

More details about the machine

MLW100 Z
Max średnica Ø114mm;
Rury proste ;
Od 2 do 4 głowic;

Jakość i produktywność: Maszyna wielogłowicowa do wykańczania powierzchni rur prostych o średnicy do Ø114mm.

More details about the machine
ML50-2016

ML50
Max średnica Ø50mm;
Rury zagięte ;
Jednogłowicowa;

Idealne rozwiązanie do szlifowania i wykańczania rur o max średnicy 50 mm i z małymi promieniemi zagięcia.

More details about the machine

ML75
Max średnica Ø76mm;
Rury proste I zagięte;
Jednogłowicowa;

Idealne rozwiązanie do szlifowania i wykańczania rur o max średnicy 76 mm i z małymi promieniemi zagięcia.

More details about the machine
ML150-2016

ML150
Max średnica Ø150mm;
Rury proste I zagięte;
Jednogłowicowa;

Powtarzalne szlifowanie rur prostych I zagiętych do średnicy Ø150mm.

More details about the machine
ML200-2017

ML200
Max średnica Ø205mm;
Rury proste I zagięte;
Jednogłowicowa;

Powtarzalne szlifowanie rur prostych I zagiętych do średnicy Ø205mm.

More details about the machine

MLW200
Max średnica Ø205mm;
Rury proste I zagięte;
Jednogłowicowa;

Powtarzalne szlifowanie na mokro rur prostych I zagiętych do średnicy Ø205mm.

More details about the machine

MLW200 TC
Max średnica Ø205mm;
Rury stożkowe;
Jednogłowicowa;

Powtarzalne szlifowanie na mokro rur prostych i stożkowych do średnicy Ø205mm.

More details about the machine

ML300
Max średnica Ø205mm;
Rury stożkowe;
Jednogłowicowa;

Powtarzalne i jakościowe szlifowanie na do średnicy Ø310mm.

More details about the machine
RC200+RC250-2016

RC200 + RC250
Max średnica Ø256mm;
Rury proste;
Okrągłe rury proste;

Wykań czanie powierzchni i polerowanie na lustro na jednej maszynie

More details about the machine

OD120 + OD160
Max 160 mm
Gratowanie końcówek rur okrągłych,
kwadratowych i prostokątnych

Gratowarka do końcówek rur, profili oraz płaskowników.

More details about the machine