Maskinen styrs via en pekskärmspanel där det är möjligt att lagra program med fördefinierade parametrar.


    Contact us