Slipbandet kan användas vertikalt eller horisontellt.