Efter kapning skapas en vass kant eller grad. OD tar bort graderna och rengör kanterna så att de blir mjuka och säkra att hantera.