Stationen kan enkelt justeras för olika vinkellägen från -50 upp till 50 grader.