Som ett alternativ till det manuella standardsystemet ger det automatiska alternativet en kontinuerlig rengörning och övervakning av filterpapperets renhet, vilket undviker att operatören behöver utföra denna uppgift.