Maskinen har två polerstationer helt oberoende. Det är möjligt att justera tryck och hastighet för varje enhet individuellt. Dessutom räknas varje station med hjulsvängningsalternativ.