Att kontrollera rätt tjocklek på tjocka och tunga stålplattor före gradning kanske inte är en lätt uppgift på grund av grader på kanterna. Genom att skjuta laserstrålen genom transportören är det möjligt att välja rätt plats för mätningen. Denna information överförs automatiskt till PLC.