Stoftavskiljaren använder två filter som rengörs automatiskt med tryckluft. Utsuget använder en timer för att programmera varje rengöringsprocess.