Denna maskin är konstruerad för att bearbeta koniska rör utan någon manuell justering, vilket gjorde det möjligt att polera till exempel en komplett belysningsstolpe med Ø165mm i stora ändan och Ø75mm i den lilla ändan.