Den hårda kontaktrullen används för materialborttagning eller svetsfogsslipning. Rörbearbetning kan även göras med LB-kontakthjulet.
Styrbord för mer exakt support.