Automatisk retur eller spara program är några av de funktioner som finns.