Nyutvecklad programvara av NS Máquinas med enkel åtkomst till alla maskinens funktioner. Här kan man reglera vilka stationer som ska fungera och med vilken hastighet, arbetstryck både för tvärremmarna men även för trumman, flytande trumma på/av och trumsvängning. Felmeddelanden visas på skärmen