Den välisolerade utsuget ger mycket god rening av luften. Den nya tekniken ger en mycket renare miljö än tidigare modeller.