Bearbeta och ta bort defekter i fyrkantiga och rektangulära rör, plana stänger eller någon plan detalj med olika kombinationer av slipband och borststationer.