Slipning och avgradning av rörets ändar eller små delar.