Den lätta kontakten med slipbanden på ML Planetary System genererar mycket lite värme på rörets yta, till skillnad från andra mer konventionella system.