Två sliplamellhjul roterar i motsatta riktningar och tar bort graderna på båda kanterna på plåten.