Användarvänlig programvara där maskinens huvudfunktioner kan definieras.