Det 120 mm breda sliphuvudet oscillear tvärs det bearbetade materialet. Denna rörelse ger ett konstant slitage på slipmedlet och en lägre värmeutveckling.