Polering av ovala eller elliptiska rör samt givetvis runda rör kan säkert och konsekvent bearbetas med MLW100.