Verktygsfritt enkelt byte av slipband på några sekunder.