AS400 utsug har ett internt system som gör det möjligt att släcka gnistor. Gnistorna passerar genom en kammare som innehåller fällor för att släcka gnistor.