Finishes tubes and bars on 2 sides simultaneously.

Bearbetar rör och stänger på 2 sidor samtidigt. Fullständig slipning av fyrkantsrörets 4 sidor i endast 2 passage.