PL80 kan användas av två operatörer. Båda stationerna är helt självständiga.