Valsar för olika diametrar finns tillgängliga. Enkelt byte av vals.