Kantrundning

Skärning i tunnplåt skapar ofta vassa kanter. I de fall när ingen grad är ovanför ytan av den skurna detaljen kan en kantrundningsmaskin lätt göra dessa konturer runda.

DM-maskiner har ofta flexibla motroterande slipblock eller planetborstar för att göra kantavrundning på laser, stans, klipp eller vattenskurna detaljer.

ENKELSIDIG PROCESS

En övre slipstation för kantrundning av detaljer från 50 mm upp till 1100 mm eller 1600 mm.

DUBBELSIDIG PROCESS

Två stationer som arbetar på båda sidor av detaljen utan att behöva vända dessa leder till högre produktivitet.

ENKELSIDIG PROCESS

En övre slipstation för kantrundning av detaljer från 50 mm upp till 1100 mm eller 1600 mm.

DUBBELSIDIG PROCESS

Två stationer som arbetar på båda sidor av detaljen utan att behöva vända dessa leder till högre produktivitet.

Gradning &
kantrundning

Bearbetningsprocesser som laser eller plasma genererar ofta grader. Att avgrada och, i nästa steg, runda kanterna är en enkel och automatisk process.

DM-serien kombinerar breda bandslipenheter med olika avrundningsteknologier för att leverera en ren, slät och gradfri detalj.

ENKELSIDIG PROCESS

Slipstationer på ovansidan för gradning, kantrundning och efterbehandling på detaljer från 50 mm upp till 1100 mm eller 1350 mm.

DUBBELSIDIG PROCESS

Gradning och dubbelsidig kantrundning av detaljer utan behov av vändning ger hög produktivitet.

ENKELSIDIG PROCESS

Slipstationer på ovansidan för gradning, kantrundning och efterbehandling på detaljer från 50 mm upp till 1100 mm eller 1350 mm.

DUBBELSIDIG PROCESS

Gradning och dubbelsidig kantrundning av detaljer utan behov av vändning ger hög produktivitet.

Automatiska transportsystem

RETUR av SMÅ DELAR

Möjliggör matning, retur och lagring av delar upp till 250 mm av en operatör.
Dubbelsidig bearbetning genom att vända delarna manuellt är ett stort plus med dessa system. Enkel borttagning av retursystemet från maskinen vid körning av större detaljer.

TRANSPORTÖR FÖR STORA DELAR

Två eller tre bord kompletterar systemet: 180º U-svängd transportör, en rak returtransportör och vid behov en 90º enhet i änden kan läggas till för att ta delarna ända fram till operatören. Detta system är utvecklat för hög mångfald av metalldelar: små, stora, lätta eller tunga.

RETUR av SMÅ DELAR

Möjliggör matning, retur och lagring av delar upp till 250 mm av en operatör.
Dubbelsidig bearbetning genom att vända delarna manuellt är ett stort plus med dessa system. Enkel borttagning av retursystemet från maskinen vid körning av större detaljer.

TRANSPORTÖR FÖR STORA DELAR

Två eller tre bord kompletterar systemet: 180º U-svängd transportör, en rak returtransportör och vid behov en 90º enhet i änden kan läggas till för att ta delarna ända fram till operatören. Detta system är utvecklat för hög mångfald av metalldelar: små, stora, lätta eller tunga.

Utrustning